957 61 221

Adkomst

Adresse

Ytrebygdsvegen 244, 
5258 Blomsterdalen

Du finner Frk. Vetterhus i 2. etasje på Shell, Blomsterdalen.

Inngang på baksiden av bensinstasjonen.